ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Προηγμένης Αυτο-Φροντίδας Υγείας» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΦΥ», με έδρα την Αθήνα. Το σωματείο, χρησιμοποιεί ως επωνυμία και τον αγγλικό τίτλο «Intergrated Advanced Self Care Union » με διακριτικό τίτλο «IASCU».