Αρχική σελίδα

Η Αυτοφροντίδα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι άνθρωποι , για να βελτιώσουν την υγεία τους και γενικότερα την ποιότητα ζωής τους, να προλάβουν ή και να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου προβλήματος υγείας και να υποστηρίξουν τον οργανισμό τους κατά την διάρκεια ή την ανάρρωση από κάποιο πρόβλημα υγείας.
Η Αυτοφροντίδα, όταν εφαρμόζεται υπεύθυνα, επιτρέπει στον άνθρωπο κάθε ηλικίας, να βελτιώσει και να διατηρήσει το επίπεδο υγείας του.

Στο «IASCU» στοχεύουμε:

Στην ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο των επιστημόνων υγείας στην ορθή εφαρμογή της Αυτοφροντίδας και την αγαστή συνεργασία τόσο του κοινού όσο και των συμβούλων αυτοφροντίδας, ως απαραίτητη προϋπόθεση διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Στην προβολή και διάδοση της Αυτοφροντίδας, ως κοινωνικοθεραπευτικού σχήματος, που έχει προταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην πρόληψη και την θεραπεία του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται, με γνώμονα πάντα την απόκτηση ισορροπίας στην ζωή σε όλα τα επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι τον πρωταρχικό ρόλο στην υγεία, έχει ο γιατρός, με τον οποίο είμαστε σε απόλυτη συνεργασία. Προκειμένου συμπληρωματικά να ενισχύσουμε την άμυνα του και να βελτιστοποιήσουμε την κατάσταση της υγείας του, χρησιμοποιούμε:

Προηγμένη Ομοιοπαθητική
Βιοανάδραση
Ηλεκτροβελονισμός
Ρεφλεξολογία
Ποδολογία
Su Jok